Strömbergin tehtaan työntekijäin ao 70

Strömbergin tehtaan työntekijäin ammattiosaston
syyskokous lauantaina 9.11. kello 11
Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, Helsinki.
Ammattiosasto tarjoaa jäsenille lounaan
kokouksen jälkeen. Tervetuloa!