Strömbergin tehtaan työntekijäin ao 70

Strömbergin tehtaan työntekijäin ammattiosaston syyskokous
lauantaina 9.11. kello 11 Hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19, Helsinki.
Ammattiosasto tarjoaa aamukahvit ja lounaan kokoukseen
osallistuville jäsenilleen.
Tervetuloa!