Taavetin Teollisuustyöntekijät ao 532

Osasto järjestää ruokailun jäsenille lauantaina 21.11. kello 18
ravintola Bankissa Taavetissa.
Ilmoittautumiset 19.11. mennessä Miialle, puh. 040 720 0667.