Teollisuusliiton Iskun ao 709

Teollisuusliiton Iskun ammattiosasto ry:n
yleinen kokous maanantaina 4.10.2021 kello 15.50
ruokalassa, Mukkulankatu 23, Lahti.
Käsiteltävä asia: ammattiosaston sääntöjen 2§:n pykälän muuttaminen.
Tervetuloa!