Teollisuusliiton Merilapin Ammattiosasto 712 ry 712

Teollisuusliiton Merilapin Ammattiosasto 712 ry pitää syyskokouksen 11.11. kello 15. Ravintola Morissa, Valtakatu 12, 94100, Kemi.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• Hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet, sekä varajäsenet
• Valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
• Päätetään kokouksiin osallistumisesta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
• Käsitellään muut syyskokousasiat ja syyskokoukselle esitetyt asiat

Tervetuloa syyskokoukseen!