Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys 456

Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n
ehdokasasettelukokous maanantaina 11.10.2021 kello 17.30
yhdistyksen toimistolla, Brahenkatu 7 B 34.
Kokouksessa asetetaan ehdokkaat yhdistyksen puheenjohtajaksi
toimikaudelle 2022 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
toimikaudeksi 2022–2023 ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tervetuloa kokoukseen!
Tule terveenä.