Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ao 456

Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n ehdokkaidenasettelukokous
maanantaina 3.10.2022 klo 17.30 yhdistyksen toimistolla,
Brahenkatu 7 B 34, Turku.
Kokouksessa asetetaan ehdokkaat yhdistyksen puheenjohtajaksi
toimikaudelle 2023 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
toimikaudeksi 2023–2024 ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tervetuloa kokoukseen!