Turun Puuseppäin ammattiosasto 703

Turun Puuseppäin ammattiosasto pitää syyskokouksen 20.11 kello 18., osoitteessa Puutarhakatu 40 as.11, 20100 Turku.

Kokouksen alustaa puutuotesektorin johtaja Katariina Stoor.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• Hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma
ja talousarvio
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet,
sekä varajäsenet (puheenjohtaja sekä 4–20 jäsentä ja sama määrä
varajäseniä)
• Valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
• Päätetään kokouksiin osallistumisesta tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla
• Käsitellään muut syykokousasiat ja syyskokoukselle esitetyt asiat

Kahvi tarjoilu.

Tervetuloa syyskokoukseen!