Turun Puuseppäin ammattiosasto 703

Turun puuseppäin ammattiosasto ry:n
sääntömääräinen syyskokous maanantaina 8.11.2021 kello 18
Puutarhakatu 40 a 11, Turku.
Kokoukseen voi osallistua myös Teams-sovelluksen kautta.
Teams-linkki saapuu sähköpostitse kokous kutsun mukana.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) Hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio.
b) Päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista korvauksista.
c) Päätetään hallituksen toimikauden pituus (se voi olla 1 tai 2 vuotta).
d) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
e) Valitaan yksi tai kaksi tilin-/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
f) Valitaan edustajat ammatillisen paikallisjärjestön ja muiden työväen yhteisjärjestöjen kokouksiin.
g) Päätetään jaostojen perustamisesta.
h) Päätetään, ilmoitetaanko ammattiosaston kokouksista sääntöjen mukaisten tapojen lisäksi jollain muullakin tavalla.
i) Käsitellään työpaikkojen edunvalvontaan ja luottamushenkilövalintoihin liittyvät asiat.
j) Käsitellään muut syyskokoukselle esitetyt asiat.

Lisätietoa puheenjohtaja Matti Rajalalta,
[email protected], puh. 046 905 7331