Turun Puuseppäin ao 703

Turun Puuseppäin ammattiosaston
tammikuussa pidettäväksi suunniteltu
seminaaristeily on siirretty pidettäväksi toukokuussa.
Katso uusi ilmoitus.