Vammalan Kumityöntekijäin ao 516

Vammalan Kumityöntekijäin ammattiosastory:n syyskokous
perjantaina 25.11.2022 kello 16 Heinon leipomossa Sastamalassa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• Hyväksytään seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet,
sekä varajäsenet
• Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
• Päätetään kokouksiin osallistumisesta tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla
• Käsitellään muut syyskokousasiat ja syyskokoukselle esitetyt asiat
Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen
22.11.2022 mennessä sähköpostilla [email protected].
Tervetuloa syyskokoukseen!

Riku Korkee, 17.11.2022 Sastamala