Varkauden Kirjatyöntekijäin Yhdistys ao 569

Varkauden Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n kevätkokous
lauantaina 23.4.2022 kello 15 ravintola Oscarissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
– esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
– luetaan tilin-/toiminnantarkastajien tarkastuskertomus
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
– päätetään mahdollisen ehdokkaidenasettelukokouksen
pitämisestä ennen syyskokousta
– käsitellään muut kevätkokoukselle esitetyt asiat
Tervetuloa kevätkokoukseen!
Koollekutsujana hallitus.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Ennakkoilmoittautumiset ruokailua varten
19.4. mennessä Esalle, puh. 0400 616 025 tai
Kimmolle, puh. 050 548 4259.