Vasa svenska metallarbetarfackavdelning 174

Fackavdelningens vårmöte 14.4 kl. 17.30
på Vasa bowlinghall, Krutkällarvägen 2, Vid Vamia.
Stadgeenliga ärenden.
Efter mötet har vi en timmes glowbowlingstävling.
Sedan avslutar vi kvällen med mat på Amarillo i Vasa.
Anm. 050 378 8388 senast 12.4.
Välkomna!