Vasa Svenska Metallarbetarfackavd. 174

Kandidatnominering 8.11 kl 18.00 på ABC Kiitokaari i Vasa.
Alla medlemmar är Välkomna!