Vasa Svenska Metallarbetarfackavd. 174

Välkomna på vårmöte 10.6 kl 18 på Bernys restaurang i Replot brofäste.
Efter mötet finns möjlighet att fiska strömming från bron om ni tar med haspelspö. Mat serveras på mötet. Välkommen!