Vasa Svenska Metallarbetarfackavd. 174

Fackavdelningens höstmöte 26.11 kl. 17.30
i kabinettet på Tesses cafe i Vassor.
Stadgeenliga ärenden.
Al carte efter mötet.
Välkomna!