Vasa Svenska Metallarbetarfackavd. 174

Höstmötet 22.11 kl 18 på Tesses Cafe i Vassor.
Alla medlemmar är Välkomna!