Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

Fackavdelningens höstmöte 6.10 kl. 18
på Tesses cafe i Vassor.
På mötet ändras paragraf 2 i fackavdelningens modellstadgar.
Traktering. Välkommen!