Vasa Svenska Metallarbetarfackavdelning 174

Pga covid-19 läget i Vasa så skjuts höstmötet 14.10. upp tills läget lugnat sig.