Virtain metallityöntekijät ao 349

Virtain metallityöntekijät ry:n kevätkokous
torstaina 29.4.2021 kello 17
Virtain Työväentalolla ja etänä Teams-yhteydellä.
Etäyhteydellä osallistuja ilmoittaudu viimeistään 22.4.  [email protected].
Ennen kokousta etäosallistujille lähetetään linkki,
jonka avulla pääsee osallistumaan kokoukseen.
Mikäli tekninen häiriö estää etäosallistumisen kesken kokouksen,
kokous voi käsitellä asiat ja tehdä päätökset
ilman etäosallistujien osallistumista.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2020 vuosikertomus,
tilinpäätös ja tarkastuskertomus sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
Kokouksessa päätetään myös, järjestetäänkö ammattiosastossa ehdokkaidenasettelukokous ennen syyskokousta.
Kokoukseen vain oireettomana, kokouspaikalla noudatamme
viranomaisten turvallisuusohjeita.
Tervetuloa kokoukseen livenä tai etänä!