Vörå trä- och specialarbetare rf 777

Vörå trä och specialarbetare rf  håller höstmöte
26.10 kl 16 i Simons Elements kafferum.
Servering.
Välkomna!