Vörånejdens trä- och specialarbetare 777

Vörånejdens trä- och specialarbetare rf
håller vårmöte den 12.3 kl. 16.30 på Kaffikåppin.
Servering. Välkomna!