Vörånejdens trä- och specialarbetare 777

Vörånejdens trä- och specialarbetare rf
håller vårmöte 22.4 2022 kl. 15.30
på Tesses Cafe.
Stadgeenliga ärenden.
Servering.
Välkomna!