Vörånejdens trä- och specialarbetare rf 777

Vörå trä- och specialarbetare håller höstmöte den 14.9 kl 15.30 på Kaffikåppin. Servering.

Varmt välkomna!
-Styrelsen