Vörånejdens trä- och specialarbetare avd 777

Vörånejdens trä- och specialarbetare rf
håller höstmöte den 23.10 kl. 16 på Kaffikåppin.
Servering. Välkommna!