Ylöjärven Metallityöväen ao 149

Ylöjärven Metallityöväen ao 149:n Levin mökin
lomaviikot 35, 41, 47 ja 53 ovat haussa.
Viikon hinta 100 €.
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osaston toimistoon,
PL 1, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostilla [email protected]
Hakemuksen tulee olla perillä 17.3.
Hakemuksesta tulee ilmetä hakija, yhteystiedot,
haettava viikko ja mahdollinen varaviikko.
Hakijan tulee olla osaston jäsen.