Ylöjärven Metallityöväen ao 149

Ylöjärven Metallityöväen ao. 149:n Levin mökin lomaviikot
2, 8, 14, 20 ja 26 ovat haussa. Viikon hinta 100 euroa.
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osaston toimistoon,
PL 1, 33471 Ylöjärvi tai
sähköpostilla yloja[email protected]

Hakemuksen tulee olla perillä 23.11.
Hakemuksesta tulee ilmetä hakija, yhteystiedot,
haettava viikko ja mahdollinen varaviikko.
Hakijan tulee olla osaston jäsen.