Ylöjärven metallityöväen ao 149

Ylöjärven metallityöväen ammattiosasto ry:n 10.11.
pidettävän syyskokouksen yhteydessä arvotaan
Levin mökin vuoden 2023 lomaviikot:4, 10, 16, 22 ja 28.
Viikon hinta 100 euroa.
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osaston toimistoon,
PL 1, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostilla [email protected] Hakemuksen tulee olla perillä 9.11.
Hakemuksesta tulee ilmetä hakija, yhteystiedot,
haettava viikko ja mahdollinen varaviikko.
Hakijan tulee olla osaston jäsen.