Teknologiindustrins kollektivavtalslosning 2020

Teknologiindustrins kollektivavtalslosning 2020