Arbetslivets verktygsback

Esittely / Presentation

Kursen ger dig fler färdigheter att utveckla samarbetet på din arbetsplats. Dessutom behandlas aktuella arbetslivsteman. Kursen är tänkt för alla med förtroendeuppdrag på arbetsplatserna samt alla medlemmar som är intresserade av ämnet.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt, Kaikki jäsenet, Ruotsinkieliset

Sisältö / Innehåll

Under kursen diskuteras förändringar i arbetslagstiftningen, till exempel den nya samarbetslagen som trädde i kraft i början av 2022. Dessutom går vi igenom de paragrafspecifika ändringarna i arbetsavtalslagen och de rättigheter som familjeledighetsreformen medför. Vi sammanfattar också huvudpunkterna i arbetstidslagen som trädde i kraft 2020.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Sokos Hotel Lakeus
Torikatu 2
60100 Seinäjoki

Kysy lisätietoja / Mer information

Magnus Salmela
040 740 2485