Henkiloston edustajien asema paikallisessa sopimisessa