Jäsenmaksulaskuri TEAM 2017

  • Jäsenmaksu TEAMissa vuonna 2017 on 1,5 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta.
  • Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Teollisuusliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jäsenmaksu maksetaan myös päätoimen ohella tehtävän sivutyön palkasta.

Jäsenmaksulaskuri

Kirjoita ruudukkoon bruttopalkkasi, jonka näet tilinauhastasi. Bruttopalkkaan eivät kuulu verottomat kilometrikorvaukset tai verottomat päivärahat.

Jäsenmaksulaskuri TEAM

  • Kirjoita palkkakenttään luku.
  • € / kk
  • Tyhjennä