Jäsenmaksulaskuri Teollisuusliitto 2017

  • Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,74 % ennakonpidätyksen alaisesta tulosta (TEAMissa 1,5 % ja Puuliitossa 1,7 %).
  • Teollisuusliiton jäsenmaksusta päättää vuosittain liittovaltuusto. Työttömyyskassan jäsenmaksun määrää Finanssivalvonta vuosittain.
  • Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Teollisuusliitto ilmoittaa jäsenmaksutiedot suoraan verottajalle.

Teollisuusliiton jäsenmaksu (1,74 % vuonna 2017) jakautuu seuraavasti:

  • ammattiosaston osuus 0,195 %
  • työttömyyskassan osuus 0,64 %
  • liiton osuus 0,905 %

Jäsenyyden ja työttömyysturvan säilyttäminen edellyttävät, että jäsenmaksu maksetaan voimassa olevan jäsenmaksuprosentin mukaan. Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta sekä siihen rinnastettavasta tulosta ja työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta. Jäsenmaksu maksetaan myös päätoimen ohella tehtävän sivutyön palkasta.

Jäsenmaksulaskuri 2017

Kirjoita ruudukkoon bruttopalkkasi, jonka näet tilinauhastasi. Bruttopalkkaan eivät kuulu verottomat kilometrikorvaukset tai verottomat päivärahat.

Jäsenmaksulaskuri Teollisuusliitto

  • Kirjoita palkkakenttään luku.
  • € / kk
  • Tyhjennä

TEAMin jäsenmaksulaskuri löytyy täältä.

Puuliiton jäsenmaksulaskuri löytyy täältä.