Eduskuntavaalit

Alta näet ne eduskuntavaaliehdokkaat, jotka ovat Teollisuusliiton jäseniä. Ehdokastiedot löytyvät ainoastaan siinä tapauksessa, että ehdokas on ne ilmoittanut Teollisuusliittoon. Voit jättää ehdokastietosi täällä.

Voit hakea oman vaalipiirisi ehdokkaat selaamalla sivua alaspäin tai valitsemalla sivun ylälaidan valikosta vaalipiirisi.

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon pohjalta. Vaalilain 5 §:ssä säädetään se, mitkä kunnat kuuluvat mihinkin vaalipiiriin. Kustakin vaalipiiristä valitaan se määrä kansanedustajia, jota vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä suhteessa kaikkien Suomessa asuvien Suomen kansalaisten lukumäärään kuusi kuukautta ennen vaaleja osoittaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja. (Lähde: vaalit.fi)

Ehdokkuudesta voit ilmoittaa täällä.

Riksdagsval

Nedan ser du de kandidater i riksdagsvalet som är medlemmar i Industrifacket. Kandidatens uppgifter finns tillgängliga endast om kandidaten har meddelat dem till Industrifacket. Du kan lämna in dina kandidatuppgifter här.

Du kan söka efter en kandidat i din egen valkrets genom att bläddra ner på sidan eller genom att välja din valkrets från menyn högst upp på sidan.

Valkretsarna vid riksdagsvalet

För riksdagsvalet har landet indelats i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. I 5 § i vallagen föreskrivs vilka kommuner som hör till vilken valkrets. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grund av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga i förhållande till antalet alla finska medborgare som är bosatta i Finland sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot. (Källa; vaalit.fi)

Du kan anmäla om kandidatur här.

01 Helsinki / Helsingfors

02 Uusimaa / Nyland

Kotiranta Matti

SDP, ehdokasnumero 250

Ryynänen Sami

SDP, ehdokasnumero 262

03 Varsinais-Suomi / Egentliga Finland

04 Satakunta

Rantala Eero

Vasemmistoliitto, ehdokasnumero 46

05 Ahvenanmaan maakunta / Landskapet Åland

06 Häme / Tavastland

Viitanen Timo

SDP, ehdokasnumero 15

07 Pirkanmaa / Birkaland

08 Kaakkois-Suomi / Sydöstra Finland

Malm Niina

SDP, ehdokasnumero 107

09 Savo-Karjala / Savolax-Karelen

Laitinen Niina

Vasemmistoliitto, ehdokasnumero 97

Suhonen Timo

SDP, ehdokasnumero 30

10 Vaasa / Vasa

11 Keski-Suomi / Mellersta Finland

Parkkinen Tapani

Piraattipuolue, ehdokasnumero 2

Tuominen Sami

SDP, ehdokasnumero 29

12 Oulu / Uleåborg

Tihinen Antti

Vasemmistoliitto, ehdokasnumero 131

13 Lappi / Lapland

Leskinen Seppo

Avoin Puolue, ehdokasnumero 71