Ilmoitus ehdokkuudesta eduskuntavaaleissa - Meddelande om kandidatur i riksdagsvalet

Ilmoituksen jättäneiden jäsenyyden voimassaolo tarkistetaan. Vain Teollisuusliiton jäsenten tiedot julkaistaan. Ilmoitetut ehdokastiedot julkaistaan pääsääntöisesti viimeistään seuraavana arkipäivänä ilmoituksen jättämisestä. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia. / För dem som lämnar meddelandet kontrolleras medlemskapets giltighet. Endast uppgifter för medlemmar i Industrifacket offentliggörs på sidan. I regel offentliggörs kandidatuppgifter som anmälts senast nästa arbetsdag efter det att meddelandet har lämnats in. Uppgifter som är markerade med en asterisk är obligatoriska.

Jäsentiedot / Medlemsuppgifter

Ehdokastiedot / Kandidatuppgifter

Jos olet sitoutumaton ehdokas, kerro myös se. / Om du är en obunden kandidat, vänligen ange även det.
Vakuutus / Försäkring(Pakollinen)