Tutkimustoiminta

Teollisuusliiton tutkimustoiminnalla tuetaan liiton edunvalvontatyötä ja päätöksentekoa, teollisuuspolitiikan linjaamista sekä liiton muiden toiminta-alueiden ja sektoreiden työtä. Liiton tutkimustoiminta tuottaa tähän tarkoitukseen ajantasaista ja luotettavaa tietoa.

Pitkäjänteisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen seuranta tukee liiton linjauksia ja päätöksentekoa sekä auttaa ennakoimaan tulevaisuutta. Tietoa käytetään liiton teollisuus- ja elinkeinopolitiikan valmistelussa ja yhteiskuntavaikuttamisessa, koulutustoiminnassa, edunvalvontatyössä ja viestinnässä.

Teollisuusliiton jäsenille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattujen kyselyjen ja haastattelujen tavoitteena on saada tietoa muun muassa paikallisen sopimisen käytännöistä, kilpailukykysopimuksesta ja vuokratyövoiman käytöstä. Tietoja hyödynnetään edunvalvonnan eri tilanteissa ja muun muassa työehtosopimusneuvotteluissa. Lisäksi tutkimustoiminta tuottaa ajantasaista tietoa työsuojelutoiminnan, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön, järjestämistyön ja liiton oman toiminnan kehittämisen tarpeisiin.

Tutkimustoimintaan sisältyy Teollisuusliiton eri toimialojen, sektoreiden ja sopimusalojen kehityksen seuranta ja ennakointi. Tilastoista saatavien tietojen tueksi ja parhaan työntekijälähtöisen kuvan aikaan saamiseksi tutkimustoiminta on yhteydessä työpaikkoihin, luottamusmiehiin ja liiton sektoreiden asiantuntijoihin. Teollisuusliiton tarpeisiin ja liiton luottamusmiesten työtä tukemaan julkaistaan säännöllisesti talous- ja työllisyystilanteen toimialakohtaista kehitystä kuvaavia raportteja.

Tutkimustoiminnan kautta myös avustetaan luottamusmiehiä työpaikkojen kriisi- ja muutostilanteissa tarpeen mukaan tuotetuilla talousraporteilla ja liiketoiminta-analyyseilla, joista on luottamusmiehille apua myös paikallisessa sopimisessa.