Kansainvälinen toiminta

Teollisuusliiton kansainvälinen toiminta perustuu liiton strategian mukaisiin edunvalvonnan linjauksiin. Kansainvälinen edunvalvonta on liiton kansallisen edunvalvonnan jatke, ja siinä huomioidaan sektorikohtaiset tarpeet.

Teollisuusliiton EU-edunvalvontaan vaikuttavat EU:n teollisuus-, energia-, ympäristö-, liikenne-, rakenne- ja integraatiopolitiikka. Niihin vaikutetaan kansainvälisten järjestöjen komiteoissa ja työryhmissä yhdessä keskusjärjestöjen ja niiden Brysselin toimiston kanssa, ja liiton kansalliset asiantuntijat käsittelevät niihin liittyviä asiakokonaisuuksia teollisuus-, sopimus- ja yrityspolitikkaan sekä sosiaalidialogeihin liittyvässä valmistelutyössä ja kokouksissa. Työlainsäädännössä tapahtuvaan kehitykseen liitto vaikuttaa yhteistyössä SAK:n ja Teollisuuden palkansaajat TP:n kanssa.

EWC-toimintaa (European Works Council eli eurooppalainen yritysneuvosto) koordinoidaan yhteistyössä Teollisuuden palkansaajat TP:n kanssa. Suomalaisissa yrityksissä työskentelee noin 200 teollisuusliittolaista EWC-edustajaa.

Solidaarisuustoiminta on osa Teollisuusliiton kansainvälistä toimintaa. Kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan ensisijaisesti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SASKin ja kansainvälisten federaatioiden kautta hyödyntäen myös liiton omaa asiantuntemusta. Teollisuusliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • teollisuustyöntekijöiden maailmanjärjestö (IndustriAll Global Union, IAG)
 • Euroopan teollisuustyöntekijöiden federaatio (IndustriAll European Trade Union, IAE)
 • pohjoismaiden teollisuustyöntekijät (Industrianställda i Norden – Nordic IN)
 • rakennus- ja puutyöntekijöiden maailmanjärjestö (Building and Woodworkers’ International, BWI)
 • Euroopan rakennus- ja puutyöntekijöiden federaatio (European Federation of Building and Woodworkers, EFBWW)
 • pohjoismainen rakennus- ja puutyöntekijöiden federaatio (Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen, NBTF)
 • pohjoismainen graafisen alan federaatio (Nordisk Grafisk Union, NGU)
 • elintarvike-, maatalous-, hotelli-, ravintola- ja erityisalojen työntekijöiden maailmanjärjestö (The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations, IUF)
 • Euroopan elintarvike-, maatalous- ja turismialojen työntekijöiden federaatio (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, EFFAT)
 • yksityisen palvelusektorin maailmanjärjestö (UNI Global Union) ja
 • yksityisen palvelusektorin eurooppalainen federaatio (The European Services Workers Union, UNI Europa).