Kansainvälinen toiminta

Teollisuusliiton kansainvälinen toiminta perustuu liiton strategian mukaisiin edunvalvonnan linjauksiin. Kansainvälinen edunvalvonta on liiton kansallisen edunvalvonnan jatke, ja siinä huomioidaan sektorikohtaiset tarpeet.

Teollisuusliiton EU-edunvalvontaan vaikuttavat EU:n teollisuus-, energia-, ympäristö-, liikenne-, rakenne- ja integraatiopolitiikka. Niihin vaikutetaan kansainvälisten järjestöjen komiteoissa ja työryhmissä yhdessä keskusjärjestöjen ja niiden Brysselin toimiston kanssa, ja liiton kansalliset asiantuntijat käsittelevät niihin liittyviä asiakokonaisuuksia teollisuus-, sopimus- ja yrityspolitikkaan sekä sosiaalidialogeihin liittyvässä valmistelutyössä ja kokouksissa. Työlainsäädännössä tapahtuvaan kehitykseen liitto vaikuttaa yhteistyössä SAK:n ja Teollisuuden palkansaajat TP:n kanssa.

EWC-toimintaa (European Works Council eli eurooppalainen yritysneuvosto) koordinoidaan yhteistyössä Teollisuuden palkansaajat TP:n kanssa. Suomalaisissa yrityksissä työskentelee noin 200 teollisuusliittolaista EWC-edustajaa.

Solidaarisuustoiminta on osa Teollisuusliiton kansainvälistä toimintaa. Kehitysyhteistyöhankkeet toteutetaan ensisijaisesti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SASKin ja kansainvälisten federaatioiden kautta hyödyntäen myös liiton omaa asiantuntemusta. Teollisuusliitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: