Katsaukset kertovat talouden ja työllisyyden tilan

Ennakoiva edunvalvonta edellyttää talouden ja työllisyyden pitkäjänteistä seurantaa, jotta voidaan tietää ja arvioida mahdollisia muutoksia. Jäsenten edunvalvontaa varten tutkimusyksikkö tuottaa katsauksia. Niihin on koottu tuorein tieto sektoreittain ja toimialoittain. Katsauksen tietolähteinä hyödynnetään muun muassa Tilastokeskuksen, Työ- ja Elinkeinoministeriön, Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän Keskusliiton, Suomen Pankin, Tullin ja monen muun tuottamaa tilasto- ja tutkimustietoa.

Tilastotiedon ohella tutkimusyksikkö kerää myös itse ajantasaisempaa tietoa katsauksia varten.  Luottamusmiehille tehdään erillinen suhdannekysely koskien heidän työpaikkansa työllisyyden ja talouden tilaa ja arvioitua kehityssuuntaa.

Suhdanne-, palkka- ja toimialakatsaus ilmestyvät kerran vuodessa. Loppukeväällä ilmestyy suhdannekatsaus ja loppuvuonna hieman laajempi toimialakatsaus. Katsauksissa käydään läpi Teollisuusliiton eri sektoreille sijoittuvien toimialojen työllisyyden, työajan, tuotannon, tuottavuuden, kannattavuuden ja yritysten kilpailukyvyn kehittymisestä. Vuosittaisten arvioiden lisäksi esitetään myös ennuste kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

Palkkakatsauksessa käydään läpi sektoreittain palkkakehitystä Teollisuusliiton eri toimialoilla. Lisäksi tarkastellaan palkkakehitystä kovimmissa kilpailijamaissa. Palkkakatsaus ilmestyy alkusyksystä. Palkkakatsauksessa aineistona käytetään Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston tietoja.

Katsaukset löydät täältä.