Aikuiskoulutustuki

Uusi aikuiskoulutustukilaki astui voimaan 1.1.2017. Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea joko tutkintoon johtavaan opiskeluun tai ammatilliseen lisä- ja jatkokoulutukseen. Tuen saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää myös, että opiskelija on ollut vähintään kahdeksan vuotta työelämässä, nykyinen työsuhde on kestänyt vähintään vuoden ja opiskelija on opintojen ajan opintovapaalla työstä yhtäjaksoisesti vähintään kahden kuukauden ajan. Lisäksi opiskelija voi saada sivutulotuloa enintään 250 euroa (brutto) kuukaudessa. Muuta tukea ei saa saada. Aikuiskoulutustuen saamiseksi kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä.

Tukea maksetaan enintään 15 kuukauden ajalta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosan lisäksi palkkatulojen perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Aikuiskoulutustuen perusosa on 696,60 euroa bruttona, ja 1.8.2017 lähtien 592,11 euroa bruttona.

Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.