Ammattitaitoa yhdessä -hanke

Teollisuusliitto on mukana Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja nuorten työpaikkaohjaamiseen. Tavoitteena on toisaalta lisätä työpaikkojen valmiuksia nuorten ohjaamiseen, toisaalta kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, mikä sujuvoittaa nuorten siirtymiä koulutuksesta työhön. Hankkeessa paikallisesti luotuja hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön tueksi. Hanke jatkuu heinäkuun 2020 loppuun saakka.

Lue lisää hankkeesta täältä.