Osaamisen ennakointifoorumi

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä.

Ennakointiryhmien tehtävät

Ennakointiryhmän tehtävänä on osallistua laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin erillisiin ennakointihankkeisiin, jotka liittyvät ennakointiryhmän tehtävään.

 1. Analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri kouluasteilla sekä varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen.
 2. Tehdä aloitteita tai suosituksia opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi.
 3. Kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot.
 4. Tuoda havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja tehdä niihin liittyviä tutkimus- ja kehittämisehdotuksia.

Teollisuusliiton edustajat ennakointifoorumeissa

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

 • Jari Sirviö, sopimusasiantuntija, varalla Riikka Vasama, sopimusasiantuntija

Liikenne ja logistiikka

 • Varajäsen Raimo Riima, sopimusasiantuntija

Teknologiateollisuus ja -palvelut

 • Kari Hyytiä, ammatillisen koulutuksen asiantuntija, varalla Timo Lehto koulutusasiantuntija ja
 • Mirjami Suikki, sopimusasiantuntija

Prosessiteollisuus ja -tuotanto

 • Hannu Siltala, koulutuspäällikkö (PJ), varalla Pirjo Rosqvist, sopimusasiantuntija ja
 • Eero Juhonen, sopimusasiantuntija, varalla Jarmo Tuomainen, sopimusasiantuntija

Koulutus, kulttuuri ja viestintä

 • Varajäsen Riitta Koskinen, sopimusasiantuntija