Osaamisen ennakointifoorumi

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä.

Ennakointiryhmien tehtävät

Ennakointiryhmän tehtävänä on osallistua laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin ja mahdollisiin erillisiin ennakointihankkeisiin, jotka liittyvät ennakointiryhmän tehtävään.

  1. Analysoida ennakointitiedon pohjalta työelämän muuttuvia ja uusia osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia koulutuksen kehittämiseen eri kouluasteilla sekä varmistaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa kattavan mahdollisuuden hankkia työelämän erilaisissa tehtävissä tarvittavan osaamisen.
  2. Tehdä aloitteita tai suosituksia opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi sekä ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi.
  3. Kehittää ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja, joissa vuoropuhelun avulla ennakoidaan ja tunnistetaan työelämän tarpeet sekä niiden edellyttämät koulutusjatkumot.
  4. Tuoda havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja tehdä niihin liittyviä tutkimus- ja kehittämisehdotuksia.

Teollisuusliiton edustajat ennakointifoorumeissa

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

Jari Sirviö, sopimusasiantuntija TL varalla Riikka Vasama, sopimusasiantuntija TL

Liikenne ja logistiikka

varajäsen Raimo Riima, sopimusasiantuntija TL

Teknologiateollisuus ja -palvelut

Kari Hyytiä, ammatillisen koulutuksen asiantuntija TL, varalla koulutusasiantuntija Timo Lehto, TL
SAK:n varajäsen Mirjami Suikki, sopimusasiantuntija TL

Prosessiteollisuus ja -tuotanto

Hannu Siltala, koulutuspäällikkö PJ, TL, varalla Pirjo Rosqvist, sopimusasiantuntija TL
Eero Juhonen, sopimusasiantuntija TL, varalla Jarmo Tuomainen, sopimusasiantuntija TL

Koulutus, kulttuuri ja viestintä

Varajäsen Riitta Koskinen, sopimusasiantuntija TL