Työelämätoimikuntien tehtävä

Työelämätoimikunnilla on keskeinen rooli havaita ja raportoida opetus- ja kulttuuriministeriölle järjestelmän puutteista. Työelämätoimikunnat osallistuvat ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja tutkintojen perusteiden kehittämiseen sekä käsittelevät opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt. Teollisuusliitossa työelämätoimikuntia koordinoi Kari Hyytiä.

Työelämätoimikuntien jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä opetusalaa. Enimmillään yhdessä työelämätoimikunnassa on yhdeksän jäsentä. Lisäksi toimikuntien osaamista voidaan täydentää pysyvillä asiantuntijoilla. Kukin työelämätoimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajat edustavat työelämää. Jos toimikunnan jäsen eroaa, hänen tilalleen nimetään uusi jäsen.

Opetushallitus on nimennyt 37 työelämätoimikuntaa, joiden toimikausi on kolme vuotta (1.1.2021–31.12.2023).

Teollisuusliiton edustajat työelämätoimikunnissa

Ajoneuvoalan työelämätoimikunta

 • Tuomo Kananoja
 • Anu Luhtanen

Kone- ja tuotantotekniikan työelämätoimikunta

 • Sauli Männikkö
 • Esa Tikka
 • Pia Karvonen

Maanrakennus-, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta

 • Janne Heinimäki

Media-alan työelämätoimikunta

 • Annika Marjamäki

Metsä-alan työelämätoimikunta

 • Risto Lepola

Puutarha-alan työelämätoimikunta

 • Sirkka-Liisa Ojala

Puuteollisuuden ja veneenrakennusalan työelämätoimikunta

 • Stefan Sjölund
 • Nina Päivärinta

Prosessiteollisuuden työelämätoimikunta

 • Mirka Paaso

Tekstiilin ja muodin työelämätoimikunta

 • Jari Juutilainen
 • Tarja Vähäkangas

Tuotannon esimiestyön teknisen suunnittelun ja tuotekehitystyön työelämätoimikunta

 • Kari Hyytiä

Taideteollisuusalan työelämätoimikunta

 • Anna Andersson

Talotekniikan työelämätoimikunta

 • Sami Paavilainen