Laajennettu kurssituki ammattiosastoille

Siellä päätökset missä tekijät – innostusta yhteisten asioiden hoitoon

Kurssilla kannustetaan yhteisten asioiden hoitamiseen jäsenten parhaaksi. Tavoitteena on avata mahdollisuuksia vaikuttaa työpaikalla, ammattiosastossa, liitossa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Kurssille ovat tervetulleita kaikki järjestötoiminnasta kiinnostuneet jäsenet, joilla on mielipiteitä ja halu muuttaa maailmaa.

Suunnitelmista teoiksi – välineitä jäsenhankintaan

Suunnitelmista teoiksi: Tiedetään, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kurssilla suunnitellaan ja kehitetään ammattiosaston toimintaa.

Välineitä jäsenhankintaan: Pohditaan, miten ja miksi ammattiosaston on hyvä kehittää jäsenhankintaa. Kurssilla suunnitellaan ja harjoitellaan jäsenhankintaa.

Ajatuksesta aloitteeksi – näin teet tes-aloitteen

Liiton työehtosopimustavoitteet asetetaan ammattiosastojen tekemien aloitteiden pohjalta. Työehtosopimusaloite on siis konkreettinen keino, jolla osasto saa ideansa näkyviksi. Kurssin aikana perehdytään aloitteiden tekniseen toteutukseen, kirjalliseen muotoon sekä niiden tekemiseen.

Ymmärrystä yritystalouteen

Kurssi muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, joista voi rakentaa oman osaston jäseniä kiinnostavan kokonaisuuden.

1. Yrityksen toiminnan kehittäminen

Koulutuksessa käsitellään yritysten toimintaympäristön muutoksia ja luottamushenkilöiden roolia muutoksessa. Pohditaan, miten muutokset heijastuvat yrityksen strategiaan ja toimintamalleihin. Tutustutaan ennakoivaan ja reagoivaan edunvalvontaan.

2. Turvallinen työympäristö on tuottava

Kurssilla pohditaan työpaikkojen muutostarpeita työntekijän näkökulmasta. Lisäksi käsitellään tiedonkulun ja perehdytyksen yhteyttä työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Tarkastellaan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin vaikutuksia yrityksen talouteen ja tuottavuuteen.

3. Yritystalous

Kurssin tavoite on oppia arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa tilinpäätöksen ja siitä johdettujen tärkeimpien tunnuslukujen avulla. Kurssilla käsitellään kannattavuuden, tuottavuuden ja vakavaraisuuden keskeisiä mittareita sekä tulkitaan niitä. Tehdään myös analyysit osallistujien työpaikkojen taloudellisesta tilasta.

Ammatillinen koulutus työpaikoilla

Ammatillinen koulutus tapahtuu entistä enemmän työpakoilla. Kurssilla pohditaan, miten työpaikalla oppiminen onnistuu parhaiten ja mikä on luottamushenkilöiden ja työpaikkaohjaajan rooli koulutuksen toteutuksessa.

Terveisiä perheestä – kurssi ruuhkavuosista selviytymiseen

Kurssilla perehdytään työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen ja keskustellaan ruuhkavuosia elävien perheellisten tarpeista ja ongelmista. Lisäksi pohditaan, mikä merkitys järjestäytymisellä on etujen saavuttamiseen? Kurssilla tutustutaan myös perheellisten sosiaalietuuksiin ja tukiverkkoihin sekä luodaan uskoa arjessa selviytymiseen.

Kurssi antaa myös mahdollisuuden hengähtää keskellä kiireistä arkea.

Kursseista maksetaan laajennettua kurssitukea. Se tarkoittaa sitä, että liitto maksaa kaikki muut kulut paitsi mahdollista majoitusta yön yli kursseilta.

Kurssin kesto on vähintään kuusi tuntia ja enintään 12 tuntia. Kurssi tulee järjestää omalla toiminta-alueella.