Laajennettu kurssituki ammattiosastoille

Yhteiskunta on meidän – voimaa vaikuttavuuteen ja välineet haltuun

Kurssi on mahdollisuus jakaa erilaisiin kokonaisuuksiin. Sillä voidaan keskittyä pelkkään vaikuttamiseen tai vaikka ainoastaan sosiaaliseen mediaan. Kurssilla voidaan myös yhdistää molempia aihekokonaisuuksia osaston toiveiden mukaisesti.

Ammattiosastot paikallisina vaikuttajina

Kurssilla pureudutaan yhteiskunnan muutoksiin, jotka vaikuttavat elämäämme. Kurssin tavoitteena on, ettei kukaan jää enää sivusta seuraajaksi, vaan jokainen on vaikuttaja. Ammattiosastossa, liitossa, yhteisestä päätöksestä muutamme maailmaa haluamaamme suuntaan.

 • Yhteiset päämäärät
 • Tekoja ja toiminta suunnitelmia
 • Tekojen sarjasta kansanliikkeeksi ja valtakunnalliseen vaikuttavuuteen

Sosiaalinen media ammattiosastotoiminnan tukena

Miten avataan Twitter-tili? Kuinka saadaan lisää Facebook-seuraajia? Miten luodaan toimiva some-kampanja? Minkälaiseen tietoon voin luottaa somessa? Näitä ja monia muita kysymyksiä pähkäillään sosiaalisen median kursseillamme, jotka räätälöidään aina ammattiosaston toiveiden mukaan, olittepa sitten somemaailman keltanokkia tai konkareita. Kurssitarjottimeltamme löydät esimerkiksi seuraavalaisia kokonaisuuksia:

 • Somekanavat haltuun -workshop (3 h)
  Tutustutaan erilaisiin some-kanaviin, avataan omat profiilit, pohditaan tietoturvaa ja toimintatapoja.
 • Sosiaalinen median ammattiosaston ja luottamushenkilöiden työkaluna (6 h)
  Pohditaan, miten valjastetaan some osaston tai työpaikan arkiseen viestintään, minkälainen on hyvä somepäivitys, mitä pitää tietää tietoturvasta.
 • Some ja vaikuttaminen (12 h)
  Perustetaan somevaikuttamisen työpaja, harjoitellaan tubettamista ja käsitellään somen roolia suhteessa muuhun yhteiskuntavaikuttamiseen.

Ammattiosastot luottamusmiehen tukena

Kurssin tarkoitus on avata jäsenille ammattiosaston ja luottamusmiesten toimintaa ja tehtäviä järjestökentässä sekä löytää toimivia yhteistyömuotoja.

 • Ammattiosaston tehtävät ja rooli edunvalvonnassa
 • Toimivien tukiverkostojen luominen ja hallinta
 • Koulutusketjut, järjestäytyminen ja hiljainen tieto hyötykäyttöön

Ymmärrystä yritystalouteen

Yrityksen toiminnan kehittäminen (3 h)

Koulutuksessa käsitellään yritysten toimintaympäristön muutoksia ja luottamustehtävissä olevien roolia muutoksessa. Minkälaisia muutoksia on menossa yritysten toimintaympäristössä ja miten ne heijastuvat yritysten strategioihin ja toimintamalleihin.

 • Yrityksen toimintaympäristön tunteminen
 • Onko toiminnan kehittäminen luottamushenkilöiden ja ay-liikkeen asia?
 • Ennakoiva ja reagoiva edunvalvonta

Turvallinen työympäristö on tuottava (3 h)

Kurssilla pohditaan työpaikkojen muutostarpeita työntekijän näkökulmasta. Lisäksi käsitellään tiedonkulun ja perehdytyksen yhteyttä työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin, sekä tarkastellaan näiden asioiden vaikutuksia yrityksen talouteen ja tuottavuuteen.

Yritystalous (3 h)

Kurssin tavoite on oppia arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa tilinpäätöksen ja siitä johdettujen tärkeimpien tunnuslukujen avulla. Kurssilla käsitellään kannattavuuden, tuottavuuden ja vakaavaraisuuden keskeisiä mittareita sekä tulkitaan niitä. Tehdään myös analyysit osallistujien työpaikkojen taloudellisesta tilasta.

 • Yrityksen tilinpäätös ja sen tulkinta
 • Tunnuslukujen analysointi
 • Tuottavuus

Yritystalous (6h)

Edellä mainitun lisäksi kurssilla tehdään pelin avulla esimerkkiyrityksen tilinpäätös ja lasketaan keskeiset taloudelliset tunnusluvut. Pelin avulla arvioidaan toiminnallisten muutosten vaikutuksia tunnuslukuihin.

Ammatillinen koulutus uudistuu

Kurssilla kerrotaan ammatillisen koulutuksen reformin uudistuksesta ja ammattiosaston rooli uudistuksen toteutuksessa sekä miten työvoiman tarve ja osaaminen kohtaavat.

 • Mikä on Reformi
 • Osaavaa työvoimaa tarpeeseen
 • Koulutus ja oppisopimus

Jäsenen tukena, yhteiskunnan turvaverkot

Kiinnostaako millaista eläkettä tulet saamaan ja millaisia eläkevaihtoehtoja on tarjolla? Tai millaisia vapaita ja etuuksia on esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi? Vai kiinnostaisiko tietää, miten työssä jaksamista voi parantaa ja työuria pidentää? Kootkaa haluamanne kokonaisuus eri sosiaaliturvaetuuksia sekä työhyvinvointia käsittelevistä kurssiosioista.

 • Sosiaaliturvan eri osa-alueet aina vanhemmuudesta, sairastamiseen, työttömyyteen ja vanhuuteen
 • Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys työelämässä
 • Työhyvinvoinnin, työelämän laadun ja työssä jaksamisen ”rakennuspalikat”