Viestintäalan kurssit

Sopimusta sovelletaan media- ja painoalan työntekijöiden, jakajien ja viestintäalan toimihenkilöiden sopimusaloilla.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2018

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Työsuojelulainsäädäntö – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto

Edunvalvonnan täydennyskurssi

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaidon kurssi 5 pv Murikka-opisto
Luottamus- ja työsuojelutehtävissä olevat lehdenjakajat – täydennyskurssi 4 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto
Hyvinvointi työyhteisössä 3 pv Murikka-opisto
Avaimia luottamushenkilöiden jaksamiseen 2 pv Murikka-opisto
Kuukauden kurssi 20 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs förförtroendemän 3 pv JHL-opisto
Fortsättningskurs för förtroendemän 3 pv JHL-opisto
Grundkurs i arbetarskydd 5 pv JHL-opisto
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 pv) 10 pv JHL-opisto
Kompletteringskurs 5 pv Murikka-opisto

Liittojen yhteinen koulutus 2018

Medialiitto ja Teollisuusliitto järjestävä myös liittojen yhteistä koulutusta monipuolisista työajoista. Lisäksi koulutusta järjestetään yritysten tarpeiden mukaisesti koulutustyöryhmässä sovitulla tavalla.

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2018 on 25 €.