Maatalousalojen koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Sopimusta sovelletaan maaseutuelinkeinojen, turkistuotantoalan, puutarha-alan ja viher- ja ympäristörakentamisalan  työehtosopimuksen piirissä olevilla työpaikoilla.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2018

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Kemikaalit työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Nostoapuvälinekurssi – työsuojelun täydennyskurssi 2 pv Murikka-opisto

Edunvalvonnan täydennyskurssi

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaidon kurssi 5 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Palkkatekniikan kurssi 5 pv Murikka-opisto
Yhdenvertaisuus työpaikalla 3 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto
Hyvinvointi työyhteisössä 3 pv Murikka-opisto
Avaimia luottamushenkilöiden jaksamiseen 2 pv Murikka-opisto
Kuukauden kurssi 20 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Kompletteringskurs 3 pv Murikka-opisto

Yhteinen koulutus 2018

Työpaikkaohjaajan koulutus 3 pv Murikka-opisto

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2018 on 25 €.