Viestintäalan kurssit

Sopimusta sovelletaan media- ja painoalan työntekijöiden, jakajien ja viestintäalan toimihenkilöiden sopimusaloilla.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2019

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto

Edunvalvonnan täydennyskurssi

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaidon kurssi 5 pv Murikka-opisto
Jakajien täydennyskurssi 4 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto
Hyvinvointi työyhteisössä 3 pv Murikka-opisto
Avaimia luottamushenkilöiden jaksamiseen 2 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs förförtroendemän 3 pv JHL-opisto
Fortsättningskurs för förtroendemän 3 pv JHL-opisto
Grundkurs i arbetarskydd 5 pv JHL-opisto
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 pv) 10 pv JHL-opisto
Kompletteringskurs 5 pv Murikka-opisto

Liittojen yhteinen koulutus

Medialiitto ja Teollisuusliitto järjestävä myös liittojen yhteistä koulutusta monipuolisista työajoista. Lisäksi koulutusta järjestetään yritysten tarpeiden mukaisesti koulutustyöryhmässä sovitulla tavalla.

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2019 on 25,34 euroa.