Ohjeet kurssihakemuksen käyttöön

Kurssihakemus PDF

1. Lomakkeen voit täyttää kahdella eri tapaa:

a) Täytä ruudulla lomakkeesta kohdat 1 Kurssin tiedot ja 2 Hakija täyttää. Tämän jälkeen

  •  tulosta lomake,
  •  päivää ja allekirjoita se
  •  hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus

b) Tulosta lomake, täytä se käsin sekä päivää ja allekirjoita se. Tämän jälkeen

  •  hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus.

Huom! Kohta 3. Työnantajan tukemista kursseista työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen sekä ateriakorvauksen opistolle. Järjestöllisten kurssien osalta työnantaja ei maksa korvauksia. Kurssihakemus toimii apuraha-anomuksena. Henkilölle, joka ei saa tuloa muualta, liitto voi myöntää kurssipäivärahan ja stipendin.

2. Ota täytetystä lomakkeesta tarvittava määrä kopioita

  •  työnantajalle
  •  itsellesi
  •  tarvittaessa ammattiosastolle

3. Postita alkuperäinen hakemus osoitteella

Teollisuusliitto ry
Koulutusyksikkö
PL 107
00531 Helsinki

HUOM! Lomakkeessa pitää olla sekä hakijan että työnantajan allekirjoitukset.

Lomakkeen voi myös lähettää skannattuna sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Matkaliput

Matkaliput voit tilata liiton matkapalvelusta [email protected] tai soittamalla Tarja Nilosaari, p. 020 774 1029 tai Heli Tikkanen, p. 020 774 1028.