Ohjeet kurssihakemuksen käyttöön

Kurssihakemus 

1. Lomakkeen voit täyttää kahdella eri tapaa:

a) Täytä ruudulla lomakkeesta kohdat 1 Kurssin tiedot ja 2 Hakija täyttää. Tämän jälkeen

  •  tulosta lomake,
  •  päivää ja allekirjoita se
  •  hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus
  •  hae siihen tarvittaessa ammattiosaston edustajan allekirjoitus.

b) Tulosta lomake, täytä se käsin sekä päivää ja allekirjoita se. Tämän jälkeen

  •  hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus
  •  hae siihen tarvittaessa ammattiosaston edustajan allekirjoitus.

Huom! Kohta 3. Työnantajan tukemista kursseista työnantaja maksaa ansionmenetyskorvauksen sekä ateriakorvauksen opistolle. Järjestöllisten kurssien osalta työnantaja ei maksa korvauksia. Kurssihakemus toimii apuraha-anomuksena. Henkilölle, joka ei saa tuloa muualta, liitto voi myöntää kurssipäivärahan ja stipendin.

2. Ota täytetystä lomakkeesta tarvittava määrä kopioita

  •  työnantajalle
  •  itsellesi
  •  tarvittaessa ammattiosastolle

3. Postita alkuperäinen hakemus osoitteella

Teollisuusliitto ry
Koulutusyksikkö
PL 107
00531 Helsinki

HUOM! Lomaketta ei voi toimittaa liittoon sähköisesti. Lomakkeessa pitää olla sekä hakijan että työnantajan allekirjoitukset.

Matkaliput

Voit tilata matkalippusi kursseille Teollisuusliiton matkapalvelusta:
matkapalvelut(at)metalliliitto.fi
Sari Hannula, puh. 040 837 5531