Opintopisteitä Teollisuusliiton kursseista

Vuoden 2022 alusta lähtien joidenkin Murikassa suoritettujen kurssien suoritustietoja voi kirjata Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon.

Taustalla on vuoden 2021 elokuussa voimaan astunut uudistus, joka koskee vapaan sivistystyön oppilaitoksia, kuten Murikka-opistoa. Ammattiyhdistysopinnoilla voi siis jatkossa kerryttää opintopisteitä (op).

Opintopisteet voidaan kirjata Koskeen sellaisista Murikan kursseista, joiden on arvioitu täyttävän Opetushallituksen määrittämät osaamisperusteiset kriteerit. Tietojen tallentaminen Koski-järjestelmään edellyttää opiskelijan hyväksyntää, mikä tarkistetaan Telmossa jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Järjestelmään kirjatut tiedot ovat katsottavissa osoitteessa opintopolku.fi/oma-opintopolku. Sivuston tiedot ovat vain opiskelijan itsensä nähtävissä ja käytettävissä.

Uudistukset parantavat eri opiskelumuotojen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opintosuoritustietoja voi hyödyntää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Oppilaitoksesta ja opintosuunnasta riippuen opintosuorituksista saatuja opintopisteitä voi olla mahdollista lukea hyväksi myös muiden tutkintojen suorittamisessa.