Voit saada opintopisteitä Teollisuusliiton kursseista

Vuoden 2022 alusta lähtien joidenkin Murikassa suoritettujen kurssien suoritustietoja voi kirjata opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon. Taustalla on vuoden 2021 elokuussa voimaan astunut uudistus, joka koskee vapaan sivistystyön oppilaitoksia, kuten Murikka-opistoa. Ammattiyhdistysopinnoilla voi siis jatkossa kerryttää opintopisteitä (op).

Opintopisteet voidaan kirjata Koskeen sellaisista Murikan kursseista, joiden on arvioitu täyttävän opetushallituksen määrittämät osaamisperusteiset kriteerit. Tietojen tallentaminen Koskeen edellyttää opiskelijan hyväksyntää, jota kysytään Telmossa jo ilmoittautumisen yhteydessä.

Järjestelmään kirjatut tiedot ovat katsottavissa osoitteessa opintopolku.fi/oma-opintopolku. Sivuston tiedot ovat vain opiskelijan itsensä nähtävissä ja käytettävissä.

Uudistukset parantavat eri opiskelumuotojen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opintosuoritustietoja voi hyödyntää esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan hakemisessa. Oppilaitoksesta ja opintosuunnasta riippuen opintosuorituksista saatuja opintopisteitä voi olla mahdollista lukea hyväksi myös muiden tutkintojen suorittamisessa.