Kuntavaaliehdokkaiden rekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin henkilötietoja käytetään Teollisuusliiton sivustolla ehdokkaiden esittelyä varten. Niitä käytetään tarvittaessa myös yhteyden ottamiseen ehdokkaan tietojen täydentämiseksi. Käsittely perustuu ehdokkaiden suostumukseen, joka annetaan tietoja ilmoittaessa.

Rekisterinpitäjä

Teollisuusliitto ry
Hakaniemenranta 1A, PL 107, 00531 Helsinki
Puh. 020 774 001

Tietosuojavastaava

[email protected]

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

[email protected]

Rekisterin nimi

Kuntavaaliehdokkaiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja käytetään Teollisuusliiton kuntavaali-sivustolla ehdokkaiden esittelyä varten. Kuntavaali-sivu on julkinen sivu, jonne kootaan tietoja niistä vuoden 2021 kuntavaalien ehdokkaista, jotka ovat Teollisuusliiton ammattiosastojen jäseniä tai liiton työntekijöitä.

Kuntavaali-sivulla käyttäjät voivat selailla ehdokkaiden tietoja kunnan perusteella.

Tietoja käytetään tarvittaessa myös yhteyden ottamiseen ehdokkaan tietojen täydentämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on kuntavaalien ehdokasta koskevia tietoja.

Kuntavaali-sivulla esitettävät tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • puolue tai muu ryhmä
  • kunta
  • ammattinimike
  • luottamustehtävät
  • linkit ehdokkaan verkkosivustolle ja sosiaalisen median sivuille
  • kuva.

Teollisuusliiton mahdollisia yhteydenottoja varten säilytetään lisäksi seuraavat tiedot, joita ei esitetä Kuntavaali-sivuilla.

  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ehdokkaalta itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Teollisuusliitto ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kuntavaali-sivuilla esitettävät tiedot sijaitsevat Planeetta Internet Oy:n palvelimella Suomessa eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään korkeintaan kuusi kuukautta kuntavaalien jälkeen eli 18.10.2021 saakka.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Teollisuusliitossa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Teollisuusliitto käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietoja käyttävät vain ne Teollisuusliiton työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Teollisuusliitto huolehtii sopimuksellisesti, että kumppanit ja palveluntarjoajat käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin

EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Pyynnön voi esittää puhelimitse (020 774 001) tai sähköpostilla ([email protected]).

Korjausoikeus

Ehdokas voi itse korjata omia tietojaan ilmoittamalla muutoksen sähköpostitse [email protected]

Oikeus tietojen poistamiseen

Halutessaan ehdokas voi poistaa tietonsa aikaisemmin kuin mitä kohdassa 9 on kerrottu. Tiedot voi poistaa ottamalla yhteyttä Teollisuusliittoon puhelimitse (020 774 001) tai sähköpostilla ([email protected]).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.