– Äänestämällä työväestö voi vaikuttaa omiin etuihinsa. Äänestämättä jättämällä duunarit siirtävät vallan niille, jotka äänestävät, Timo Nevaranta sanoo. KUVA: Aleksi Malinen

Eduskuntavaalit tarvitsevat jokaisen duunarin äänen

Nyt jos koskaan on duunareiden aika äänestää. Äänestämisellä on suuri merkitys jokaisen palkansaajan toimeentuloon, työttömyysturvaan ja koko tulevaisuuteen, Teollisuusliiton yhteiskuntasuhtasuhdepäällikkö Timo Nevaranta korostaa.

Työväestön äänestysaktiivisuus on eduskuntavaaleissa 50–60 prosenttia eli huomattavasti alhaisempi kuin  koko väestön 70 prosenttia. Koska alhainen äänestysaktiivisuus vaikuttaa koko vaalitulokseen ja työväestön tulevaisuuteen, on syytä äänestää. Nevaranta antaa esimerkin.

– Jos duunarit olisivat kahdeksan vuotta sitten äänestäneet yhtä aktiivisesti kuin muu väestö, kilpailukykysopimusta ei olisi saatu vietyä pakkolakiuhkailuilla läpi. Kikyn takia suomalaista hyvinvointivaltiolta on rahoitettu yhä enemmän palkansaajien kukkaroista – ja rahoitetaan edelleen. Pelkästään työnantajamaksujen eli kiky-maksujen siirto on maksanut työntekijöille jo 11 miljardia euroa, Nevaranta kertoo.

Laske, paljonko maksat kiky-maksuja!

Nettisivustolta löytyy palkansaajan kiky-laskuri, joka kertoo nopeasti euroina, paljonko kiky-sopimus on itse kullekin jo maksanut vuoden 2017 jälkeen ja paljonko se tulisi vielä maksamaan mahdolliseen eläkeikään asti.

Käy laskurilla

Palkansaajien perusturva on nyt vakavasti uhattuna

Palkansaajilla on Nevarannan mukaan kaksi perusturvamuotoa: ansiosidonnainen työttömyysturva ja yleissitovat työehtosopimukset. Molemmat ovat nyt vaakalaudalla.

Kokoomus on ehdottanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan puolittamista, mikä tarkoittaisi peräti 200 päivän ja yhteensä 500 miljoonan euron leikkauksia ansiosidonnaiseen. Jos tämä toteutuu, se voi pudottaa työttömän työmarkkinatuelle, jolla on satojen eurojen vaikutus työttömyysetuuteen – ja vielä tilanteessa, jossa hinnat nousevat ja huoli toimeentulosta lisääntyy.

– Kokoomus on esittänyt myös alle TESsin menevien palkkojen mahdollistamista. Tällainen politiikka loisi epäreilua kilpailua ja palkkojen polkemista työmarkkinoilla. Palkansaajien perusturva on nyt vakavasti uhattuna gallup-ykkösen eli Kokoomuksen toimesta, Nevaranta sanoo.

Äänestä palkkavarkauden rangaistavuuden puolesta

Teollisuusliiton sopimusaloilla työskentelee työntekijöitä, joista liian moni kohtaa työssään alipalkkausta ja hyväksikäyttöä. Tietyillä aloilla työehtosopimuksia rikotaan tahallaan, palkkoja jätetään maksamatta ja lomia kielletään pitämästä. Maahanmuuttajien hyväksikäyttö on paikoin hyvinkin räikeää.

– Suomessa voi edelleen maksaa lain ja työehtosopimuksen määräyksiä heikompaa palkkaa ilman tuntuvaa sanktiota, mikä tarkoittaa todellisesta palkkavarkautta. Tämä on otettava tulevalla hallituskaudella vakavasti esiin. Lainsäädännöstä on löydettävä ratkaisu, jotta tilannetta voidaan parantaa ja palkkavarkauden rikollisuus estää, Nevaranta toteaa.

– Työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ammattiliitoille on myös säädettävä oikeus nostaa kanne työntekijää tai työntekijäryhmää koskevassa alipalkkaus-, työehtosopimusrikkomus- tai työsuojelun laiminlyöntitapauksessa. Tämä olisi työnantajille aito pelote, jotta yhteisiä pelisääntöjä ei rikota.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä 22.–28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.

Teksti: Sari Okko

Jaa ja kerro äänestäväsi
paremman työelämän puolesta