Mikä on äänestysaktivointikampanja?

Äänestysaktivointikampanjan ideana on innostaa Teollisuusliiton jäseniä äänestämään liittokokous- ja eduskuntavaaleissa keväällä 2023. Kampanjan ensisijaisena tehtävänä on aktivoida jäsenet tekemään äänestyslupaus ja saada heidät äänestämään molemmissa vaaleissa.

Miksi liittokokous- ja eduskuntavaalit ovat tänä keväänä niin tärkeät?

Kyseessä ovat Teollisuusliiton jäsenten kannalta kahdet Suomen tärkeimmät vaalit.

 • Eduskuntavaaleissa päätetään minkälainen hallitus maata johtaa ja lakeja säätää.
 • Liittokokousvaaleissa määritellään Teollisuusliiton painoarvo jäsentensä etujen valvojana suhteessa työnantajiin ja poliittisiin päättäjiin.

Milloin vaalit ovat?

 • Teollisuusliiton liittokokousvaalit pidetään 10.–31.3.2023.
 • Eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023 (ennakkoäänestys on 22.–28.3.)

Miten Teollisuusliiton liittokokousvaaleissa äänestetään?

Teollisuusliiton liittokokousvaaleissa on helppoa äänestää. Jäsenet voivat äänestää vaaleissa joko sähköisesti tai postitse. Vaalimateriaali ja ohjeet tulevat kaikille jäsenille postissa kotiin. Lisäksi tiedot löytyvät teollisuusliitto.fi-sivulta.

Mikä on äänestysaktivointikampanjan keskeinen viesti?

Kampanjassa pyrimme kertomaan jäsenillemme selvästi ne syyt, miksi on tärkeätä äänestää, minkä asioiden puolesta on tärkeätä äänestää ja miksi on tärkeätä myös jakaa tietoa näistä asioista eteenpäin.

Minkä asioiden puolesta äänestysaktivointikampanjassa toimitaan?

Kampanjaan sisältyy useita teemoja.

 • Turvaamme työntekijöiden vähimmäispalkat, työehdot ja neuvotteluoikeuden valtakunnallisilla ja yleissitovilla työehtosopimuksilla myös tulevaisuudessa.
 • Haluamme palauttaa kiky-maksut työnantajille ostovoiman turvaamiseksi.
 • Varmistamme, ettei lainsäädännöllä rajata lakko-oikeutta.
 • Vahvistamme luottamusmiesten asemaa ja toimivaltaa työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä. Edistämme aitoa paikallista sopimista, jossa työehdoista voi sopia vain työehtosopimusten asettamissa puitteissa.
 • Emme halua, että työnantajat heikentävät palkkoja ja työehtoja yksipuolisesti. Sen estämiseksi ajamme lainsäädäntöön työntekijäpuolen tulkintaoikeutta riitatilanteissa, alipalkkauksen rangaistavuutta ja liittojen ryhmäkanneoikeutta.
 • Kannatamme työperäistä maahanmuuttoa, mikäli suomalaisten työmarkkinoiden pelisääntöjä noudatetaan. Työmarkkinarikollisuus ja hyväksikäyttö on kitkettävä.
 • Kannatamme ansiosidonnaisen työttömyysturvan perustumista jatkossakin työttömyyskassan jäsenyyteen. Työnhakuun velvoittava korkeatasoinen työttömyysturva on taattava ilman leikkauksia työttömyysturvan tasoon tai kestoon.
 • Edistämme teollisuuspoliittisessa vaikutustyössä teollisuuden toimintaedellytyksiä ilmasto- ja ympäristöasiat huomioiden.

Mitä tarkoitetaan äänestysaktivointikampanjan pääviestillä eli sloganilla ”Käsi pois mun taskusta?”

Meillä teollisuusliittolaisilla on iso yhteinen tehtävä: hyvinvointimme puolustaminen tulevalla viisivuotisella liittokokouskaudella ja seuraavan neljän vuoden ajan koko Suomessa. Nyt jos koskaan Teollisuusliiton jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä fiksuja valintoja. Ääntä käyttämällä jäsenemme rakentavat yhdessä parempaa työelämää ja pitävät huolta siitä, ettei kuka tahansa pääse enää heidän taskuilleen.

Kuka sanoo ”Käsi pois mun taskusta”?

Viestin sanoo aina ihminen. Tällä korostamme sitä, kuinka tärkeä asia on jokaiselle jäsenelle.

Mistä löytyy lisää tietoa?

 • Lisätietoa löytyy kattavasti kampanjasivustoltamme parempaatyöelämää.fi.
 • Teollisuusliiton ja kaikkien SAK:laisten liittojen vaalitavoitteet löytyvät myös osoitteesta vaalistaja.fi.