200327_Kumiteollisuuden tyontekijat Neuvottelutulos

200327_Kumiteollisuuden tyontekijat Neuvottelutulos