Riskien arviointi — työsuojelun täydennyskurssi

Esittely / Presentation

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat yhdessä henkilöstön kanssa.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin sisältöä:
• Esitellään ja harjoitellaan menetelmiä ja toimintatapoja työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.
• Käsitellään eri tekijöille altistumista ja terveysriskien tunnistamista ja arviointia.
• Pohditaan asenteisiin ja riskinottoon vaikuttamista työssä.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]